Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Australija|

I za kraj se vraćamo čovjekolikim bićima. Ovog puta riječ je o bićima koja žive u divljim dijelovima Australije. Navodno su ih sretali aboridžini još prije dolaska bijelaca, a kasnije ih navodno sreću i novi naseljenici. Razna domorodačka plemena imaju svoja imena za njih, ali među bijelom populacijom se uvriježilo jedno ime. Koje?

YOWIE

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)