Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Horor film|

Ime mu je Jason, na licu mu je maska hokejaškog golmana, i ima potrebu ukokati sve što mu se nađe na putu. O kojem je filmu riječ?

PETAK 13.

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)