Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Parni valjak| |Rock and roll|

Jedan hrvatski bend 1979. godine snima album sa pjesmom Ulične tuče. U toj pjesmi se tada, barem po legendi, prvi put u nekoj pjesmi sa ovih prostora, koristi pankerski usklik oj oj oj oj. Koji bend izvodi pjesmu Ulične tuče?

PARNI VALJAK

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)