Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Antika| |Jazon|

Jedan od brodova koje znamo iz grčke mitologije, prevozio je Jazona i ekipu u avanturi sa zlatnim runom. Ime broda se podudara sa imenom Odisejeva psa, ali i sa imenom američkog filmskog trilera iz 2012. godine. Navedite ime ovoga broda.

ARGO

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)