Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Pomorstvo| |Prvi svjetski rat|

Jedan od ključnih trenutaka Prvog svjetskog rata bio je torpediranje prekooceanskog broda Lusitanija. Naime, njeno će potapanje i veliki broj civilnih žrtava preokrenuti javno mijenje jedne države, čiji će ulazak u rat, na kraju dovesti do kraja istog. O kojoj državi je riječ?

SAD

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)