Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Balkan| |Srednji vijek| |Turska| |Tursko carstvo|

Jedan od najčešćih načina mučenja na ovim prostorima još od srednjeg vijeka, bilo je nabijanje na kolac. Kod nas se taj običaj veže uz Turke. Jedan od srednjovjekovnih vladara sa Balkana preuzeo je ovaj način mučenja i kažnjavanja, te ga je koristio tako često da se procjenjuje da je dao nabiti na kolac preko 30000 ljudi, što neprijatelja što svojih podanika. Kako se zvao ovaj vladar žedan krvi?

VLAD TEPEŠ (IMPALER)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)