Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Afrika| |Zambija| |Zimbabve|

Jedan od najspektakularnijih svjetskih vodopada smješten je u Africi. Riječ je o Viktorijinim slapovima, koji se nalaze na rijeci Zambezi, te na granici između Zambije i Zimbabvea. Kako se zove europski istraživač koji je prvi ugledao ovaj slap?

DAVID LIVINGSTONE

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)