Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Atletika| |Finska|

Jedan od najvećih olimpijaca svih vremena, ovaj atletičar je osvoji čak 9 zlata na Igrama, od 1920. do 1928. godine. Pod nadimkom Leteći Finac, doslovno je poharao atletsku srednjeprugašku i dugoprugašku scenu svog vremena. Koje je ime i prezime ovog legendarnog atletičara?

PAAVO NURMI

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)