Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Impresionizam| |Slikarstvo|

Jedan od najvećih slikara ikad, naslonio se 1890. godine, na jedno od stabala koje je volio slikati, i pucao si u glavu. Kako se zvao ovaj impresionist koji se koju godinu ranije poigrao s britvom?

VINCENT VAN GOGH

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)