Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Lavanda| |Mediteran|

Jedna od najpoznatijih mediteranskih biljaka, lavanda, koristi se u mnogim područjima. Tako je nalazimo u kulinarstvu, medicini, te posebice u izradi eteričnih ulja. Protiv kojih kukaca ju se tradicionalno sprema u ormare?

MOLJCI

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)