Jedna od najživotopisnijih zastava carskoga Rima bila je ona koju su koristile koničke jedinice, a koja je zbog oblika nosila ime draco. Naime, ona je imala usta od metala dok je tijelo bilo od svile, pa je u vjetru izgledala poput zmaja. Rimljani su ovaj koncept maznuli od naroda sa rimskih granica koji je prije svega bio poznat po konjici i konjaništvu. Tko su oni ako se zna da su u bitci kod Harana porazili i ubili Marka Licinija Krasa?

Parti

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)