Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Bore Lee| |Mario Kovač|

Jedna od osoba koja drži hrvatsku scenu na kojoj i vi upravo nastupate je sjajni Mario Kovač. Ipak je puno poznatiji kao dramski i filmski redatelj. Jedan od najbitnijih filmskih ciklusa u kojima je radio, je onaj sa legendom hrvatskog kung fua Bore Leeom. Kako se zvao prvi film koji radi sa Borom, i u kojem glumi glavnog negativca, pod imenom Zli Kovach?

BOREE LEE – U KANDŽAMA VELEGRADA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)