Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Bore Lee

Pojmovi: |Bore Lee| |Mario Kovač|

S dvojicom koautora, Mario iz ovog pitanja, scenarist je i redatelj filmova “Bore Lee – U kandžama velegrada” i “Bore Lee – Čuvaj se sinjske ruke”. Naravno riječ je o Mariu Kovaču. S druge strane, pravo ime Bore Lea je Boris. Kako se on preziva?

Ivković

Pojmovi: |Bore Lee| |Mario Kovač|

Jedna od osoba koja drži hrvatsku scenu na kojoj i vi upravo nastupate je sjajni Mario Kovač. Ipak je puno poznatiji kao dramski i filmski redatelj. Jedan od najbitnijih filmskih ciklusa u kojima je radio, je onaj sa legendom hrvatskog kung fua Bore Leeom. Kako se zvao prvi film koji radi sa Borom, i u kojem glumi glavnog negativca, pod imenom Zli Kovach?

BOREE LEE – U KANDŽAMA VELEGRADA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)