Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Zrakoplovstvo|

Jedna od prvih prirodnih prepreka koja je fascinirala avijatičare bio je Kanal La Manche. Posebice nakon što je Daily Mail ponudio nagradu od 1000 funti za onog koji to prvi uspije, i ako to bude u 1909. godini. Novac i vječnu slavu odnesao je francuski avijatičar koji 25. 7. 1909. godine uspijeva preletiti kanal. Kako se zvao?

LOUIS BLEIROT

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)