Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Stephen Hawking|

Jedna od stvari koje vežemo uz Hawkinga je, nažalost, njegova bolest. Već u mladosti obolio je od bolesti koja vodi do potpunog slabljenja mišića. To ga je, na kraju, spremilo u kolica i oduzelo mu moć govora. Kojom troslovnom kraticom medicina označava njegovu bolest?

ALS (AMIOTROFIČNA LATERALNA SKLEROZA)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)