Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Rovinj| |Šibenik|

Jedno kratko. Svetac zaštitnik našeg grada Siska je Sveti Kvirin. Koji su svetci zaštitnici Rovinja i Šibenika?

SVETA EUFEMIJA I SVETI MIHOVIL

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)