Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Rovinj

Pojmovi: |Istra| |Rovinj| |Vodnjan|

Kako nazivamo zapadnoitalski jezik koji se danas očuvao tek na području gradova Vodnjana i Rovinja u Istri, a njime se služi ili ga razumije tek oko tristotinjak ljudi?

Istriotski

Pojmovi: |Rovinj| |Vodnjan|

Jedan od ugroženih jezika u Hrvatskoj jezik je koji se govori samo na području gradova Vodnjana i Rovinja. Prema procjenama, jezik ima tek nekoliko desetaka aktivnih govornika, te oko 300 ljudi koji ga razumiju. Kako se danas naziva ovaj zapadnoitalski jezik?

ISTRIOTSKI JEZIK

Pojmovi: |Rovinj| |Šibenik|

Jedno kratko. Svetac zaštitnik našeg grada Siska je Sveti Kvirin. Koji su svetci zaštitnici Rovinja i Šibenika?

SVETA EUFEMIJA I SVETI MIHOVIL

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)