Jedno od liječnika koje je udarilo temelje modernoj medicini rođen je u Briselu, 1514.. Doktorirao je u Padovi, a mogućnost seciranja tijela mrtvih zarobljenika, omogućila mu je da shvati pogreške ranijih liječnika. Napisao je prvu kompletnu knjigu ljudske anatomije, pod imenom Sedam knjiga o građi ljudskog tijela. Ta knjiga je u potpunosti promijenila shvaćanje čovječjeg tijela, i omogućila je svijetu medicine veliki iskorak. Kako se zvao ovaj slavni Belgijanac?

ANDREAS VESALIUS

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)