Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Alkoholna pića|

Jedno pravo sisačko pitanje. Koji broj dobijemo ako zbrojimo broj konja sa votke i broj sa soka u tetrapaku, glavnih segestičinih proizvoda?

TROJKA + C4 = 7

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)