Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Engleska| |Nogomet| |Škotska|

Jedno prigodno nogometno, doduše povijesno, ali svejedno. Radi se naime o prvoj međunarodnoj utakmici u koju su odigrale Engleska i Škotska. Koji je bio rezultat te utakmice?

0:0

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)