Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Dallas| |John F. Kennedy| |Sjedinjene Države|

JFK ne umire na licu mjesta. Smrt ga zatiče u dalaškoj bolnici, gdje su ga pokušavali održati na životu. Kako se zove bolnica u Dallasu u kojoj je proglašen mrtvim John F. Kennedy?

Parkland Hospital

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)