Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Božićne pjesme|

Još jedan od neslušljivih pjesmuljaka koji nas ubija u blagdanskom periodu je Last Christmas od pop dua Wham. Jedan od njih dvojice je poznati posjećivač javnih wca George Michael. Kako se zove drugi?

ANDREW RIDGELY

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)