Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Gimnastika|

Kad gledamo muške i ženske discipline u gimnastičkom višeboju, očita je razlika. Žene ne nastupaju na vratilu i konju s hvataljkama, te u još jednoj disciplini. Muškarci pak ne nastupaju na jednoj čisto ženskoj spravi. O koje dvije sprave je riječ?

KARIKE I GREDA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)