Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Kristofor Kolumbo| |Pomorstvo|

Kad je 1492. godine Kristofor Kolumbo krenuo na svoje mitsko putovanje krenuo je sa flotom od tri broda. Prvi, i glavni, bila je Santa Maria a drugi je bila Nina. Kako se zvao treći brod iz Kolumbove flote?

PINTA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)