Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Pomorstvo|

Kad su se 1805. godine kod Trafalgara srele britanska i francusko španjolska flota, na čelu britanske je stajao brod Victory . Kako se zvao britanski admiral koji je bio na njemu, i koji je izgubio život tijekom bitke na ovome brodu?

HORATIO NELSON

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)