Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Kadulja| |Mediteran|

Kadulja je samonikla mediteranska biljka koja se koristi kao začin u mnogim svjetskim kuhinjama. Međutim, puno je poznatija po svojoj uporabi u medicinske svrhe, gdje se pripravci od nje koriste za riješavanje mnogih zdravstvenih problema. Koje je drugo ime kojom nazivamo ovu biljku?

ŽALFIJA (KUŠ)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)