Kakav je muzej u naslovu knjige Dubravke Ugrešić iz 1998.?

Muzej bezuvjetne predaje

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)