Kako nazivamo slikarsku tehniku pomoću voska ako znamo da s papirom tvori poznatu sintagmu ?

Batik

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)