Kako se zove pisac koji je između ostaloga napisao “Sagu o Forsyteima”, ako znamo da je isti dobio i Nobelovu nagradu za književnost (1932.), te da je osnovao Pen Klub.

John Galsworthy

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)