Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Alkoholna pića| |Istra|

Kao da razne istarske lincure i biske s ovog terena nisu same po sebi dovoljni otrovi, oni su napravili rakiju i od jedne otrovne biljke. Naime, u lozu se dodaje ljekovita biljka koja u većim dozama djeluje kao otrov. Kako se zove ta biljka i istoimena rakija?

RUTA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)