Koja se kratica koristi za primjenu računala u dizajniranju, projektiranju, konstruiranju budućega tehničkog predmeta, izradu tehničke dokumentacije itd. a danas je najzastupljenije u elektrotehnici i strojarstvu?

CAD

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)