Pub kviz pitanja za pojam: Tehnologija

Koja je američka elektronička kompanija, koja dijeli naziv s najvišom točkom na nebeskoj sferi, prva razvila televizijski program na pretplatu uz prvi moderni daljinski upravljač?

Zenit

Koja se kratica koristi za primjenu računala u dizajniranju, projektiranju, konstruiranju budućega tehničkog predmeta, izradu tehničke dokumentacije itd. a danas je najzastupljenije u elektrotehnici i strojarstvu?

CAD

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)