Koje je boje prvi krug loga OI?

Plave

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)