Koju se književnu nagradu odmila nazivamo “malim Nobelom”?

Nagrada Hans Christian Andersen

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)