Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Zagor|

Konačno pitanje o Zagorovom vjernom pratitelju, Chicu. Navedite bar tri imena i prezimena, od pet, koja on najčešće dodaje nakon Chico kada se predstavlja?

CHICO FELIPE CAYETANO LOPEZ MARTINEZ Y GONZALES

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)