Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Zagor

Pojmovi: |Zagor|

Koje je pravo ime Zagora Te Neja?

Patrick Wilding

Pojmovi: |Zagor|

Konačno pitanje o Zagorovom vjernom pratitelju, Chicu. Navedite bar tri imena i prezimena, od pet, koja on najčešće dodaje nakon Chico kada se predstavlja?

CHICO FELIPE CAYETANO LOPEZ MARTINEZ Y GONZALES

Pojmovi: |Zagor|

Zagorov dom u Darkwoodu skrovito je i teško dostupno mjesto. Jedan od glavnih razloga je močvara koja ga okružuje. Kako se zove ta močvara?

MO-HI-LA

Pojmovi: |Zagor|

Zagor, Duh Sa Sjekirom, Zagor Te Nej, i još čitav niz nadimaka prate Zagora kroz sve stripove. Međutim, kako se on, imenom i prezimenom, zapravo zove?

PATRICK WILDING

Pojmovi: |Zagor|

Zagor je imao posebnu vezu sa jednim od indijanskih poglavica. Naime, sa poglavicom Mohawk indijanaca bio je krvni brat. Kako se on zove?

TONKA

Pojmovi: |Zagor|

Dvojac zaslužan za stvranje stripa o Zagoru su crtač Galliano Ferri i pisac scenarija Guido Nolitta. Samo što je Guido Nolitta pseudonim. Kako se zaprave zove čovjek koji je pisao scenarije za Zagora?

SERGIO BONELLI

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)