Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Zrakoplovstvo|

Letenje je i dan danas rezervirano najviše za mušku populaciju. Međutim, bilo je i hrabrih žena koje su pomicale granice avijacije. Jedna od njih je i Amerikanka, prva žena koja je sama preletila Atlantik, i koja je, iako ne samo zbog letačkih uspjeha, imala zvjezdani status u svojoj domovini, ali i šire. Nestala je u pokušaju oblijetanja planeta, negdje iznad Pacifika. Kako se, imenom i prezimenom zvala ova slavna američka letačica?

AMELIA EARHART

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)