Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Rusija|

Mnogi svjetski gradovi mijenjali su imena zbog dnevnopolitičke situacije u svojim državama. Jedan od najzanimljivijih primjera je grad kojeg smo znali kao Staljingrad, kako se zvao od 1925. godine. Od osnutka je imao drugo ime, a danas pak treće, a oba vezana za lokalne rijeke. Kako se Staljingrad zvao prije 1925. godine, a kako se zove danas?

CARICIN I VOLGOGRAD

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)