Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Sjeverna Amerika|

Mount McKinley najviši je vrh Sjeverne Amerike. Točnije, bio je. Naime, pravo ime planine je starijeg porijekla, i od prošle godine, 2015., koristi se kao službeni naziv ovog vrha izraz koji koriste starosjedioci Koyukon Athabaskansi. Kako sada glasi službeno ime najvišeg vrha Sjeverne Amerike?

DENALI

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)