Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Sjeverna Amerika

Pojmovi: |Kanada| |Sjedinjene Države| |Sjeverna Amerika|

Acer saccharinum je drvo porijeklom iz istočnih i središnjih Sjedinjenih Država i jugoistočne Kanade. To je jedno od najčešćih stabala u Sjevernoj Americi. Kod nas je poznat kao srebrnolisni ili srebrni pa onda ime drveta. Koje je to drvo u pitanju ako se zna da ga se još zove i potočni, veliki, močvarni i bijeli?

javor

Pojmovi: |Sjeverna Amerika|

Lagano inijansko povijesno pitanje. Kojem je plemenu pripadao legendarni indijanski poglavica Bik Koji Sjedi?

(Lakota) Siuksi

Pojmovi: |Južna Amerika| |Sjeverna Amerika|

U obje Amerike navodno se pojavljuje biće koje se hrani krvlju životinja. Jedni je opisuju kao životinju reptilske kože koja se kreće poput klokana. Drugi pak tvrde da izgleda kao pas bez dlake sa istaknutim kralješcima, velikih očnjaka i pandži. Jedino se slažu da se hrani krvlju stoke koje noću lovi. Kako se naziva ova legendarna zvijer?

CHUPACABRA

Pojmovi: |Sjeverna Amerika|

Mount McKinley najviši je vrh Sjeverne Amerike. Točnije, bio je. Naime, pravo ime planine je starijeg porijekla, i od prošle godine, 2015., koristi se kao službeni naziv ovog vrha izraz koji koriste starosjedioci Koyukon Athabaskansi. Kako sada glasi službeno ime najvišeg vrha Sjeverne Amerike?

DENALI

Pojmovi: |Sjeverna Amerika| |Vikinzi|

Probiše nam uši sa Kolumbom, a pravi baje otkrivači Amerike su bili Vikinzi. Naime, već oko 1000. godine, sin Erika Crvenog pratio je ranije istraživače prema zapadu. Tamo je naišao na kopno, te osnovao koloniju u zemlji koju je nazvao Vinland. Kako se, imenom i prezimenom, zvao sin Erika Crvenog, pravi otkrivač Amerike?

ERIKSON

Pojmovi: |Pomorstvo| |Sjedinjene Države| |Sjeverna Amerika|

U kolektivnu američku povijest duboko je usađeno putovanje broda koji je 1620. godine prevozio stotinjak naseljenika iz Plymoutha u Novi svijet. I dan danas, najcijenjenije američke obitelji vole spominjati da vuku korijene od naseljenika sa tog broda. Kako se zvao taj brod ?

MAYFLOWER

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)