Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Pomorstvo|

Možda i najpoznatija pobuna na brodovima ona je na brodu HMS Bounty. Nama je uglavnom poznata iz filmova, ali cijela priča se zasniva na stvarnom događaju. Na kraju stvarni pobunjenici bježe na pusti otok, kako bi izbjegli osvetu Kraljevske mornarice. Kako se zove otok na kojem su pokušali naći utočište?

PITCAIRN

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)