Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Mediteran| |Mravinac|

Mravinac je jedno od najupotrebljavanijih mediteranskih začina na svijetu. Naravno, ovo je ime koje je udomaćeno na našim prostorima. Po kojem imenu u svijetu prepoznajemo ovu samoniklu mediteransku biljku?

ORIGANO

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)