Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Alkoholna pića|

Na planinskim pašnjacima našega podneblja raste ljekovita biljka koju poznajemo pod imenom encijan. Također je poznata i kao srčanik ili gencijana. Pošto znamo da kod nas ne postoji ništa od čeg se ne može napraviti rakija, tako se kuva i od ove biljke. Nisam nikad čuo za encijanušu ili srčanikušu. Isključivo zato jer ovu rakiju zovu po još jednom narodnom imenu za ovu biljku. Koje je to ime?

LINCURA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)