Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Gospodar prstenova| |Proza|

Na početku velike avanture, hobitu Bilbu Bagginsu u kuću će početi kapati patuljci, pojedinačno i u grupama. Koliko će ih se, na kraju skupiti?

13

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)