Na području današnjeg Skradina, postojalo je jako ilirsko središte, koje nastavlja svoj kontinuitet i nakon priključivanja Dalmacije u sastav Rimskoga carstva. Naselje ima status municipija, a ime mu je?

SCARDONA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)