Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Italija|

Najpoznatija talijanska, pa i šire, kriminalna organizacija, je sicilijanska Cosa Nostra. Međutim, u Italiji možemo naći još pokoju, teritorijalno obilježenu, mafijašku organizaciju. Kako se zovu napuljski mafijaši, a kako oni u Calabriji?

CAMORRA I NDRANGHETA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)