Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Pablo Picasso| |Španjolska| |Španjolski građanski rat|

Najpoznatiji bik sa umjetničkog djela je definitivno onaj sa Picassove Guernice. Slika je nastala kao reakcija na bespotrebno bombardiranje baskijskog grada Guernice 1937. godine tijekom Španjolskog građanskog rata. Bombardiranje je obavila njemačka nacistička avijacija. Kako se zvala jedinica njemačkih dobrovoljaca, uglavnom avijatičara, koja je izvela ovaj zločin?

Legija Kondor

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)