Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Gimnastika| |Miroslav Cerar|

Najveći gimnastičar sa ovih prostora je bez konkurencije Miro Cerar. Neću nabrajati njegove medalje, niti se baviti politikom njegovog sina u Deželi. Jednostavno pitanje: koja je bila glavna sprava Miroslava Cerara?

KONJ SA HVATALJKAMA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)