Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Rock and roll|

Najveći hit im je o požaru u Švicarskoj, a pjevaju i o čudnim ženama. Jednoj iz Kentuckya, a bogami i o nekoj iz Japana. Tko su oni?

DEEP PURPLE

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)