Nakon svemirskog broda na dnu ekrana Atari 1979. pokreće novu revoluciju, smještajući obranu u sredinu ekrana. Sa tog mjesta se pucalo po svemu što se micalo po ekranu, sprečavajući da bilo što dođe do vas. Kako se zvala ova antologijska igra?

ASTEROIDS

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)